Sympozjum Neonatologiczne

Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne

”Stany naglące w neonatologii”
nt. „Neonatologia oparta na faktach – leczenie noworodka zgodne z wytycznymi EBM”

Patronat naukowy:

[Nie znaleziono pliku]

Piątek 24 listopada 2017r. (Friday 24th)

09.00 – 09.10  Otwarcie Sympozjum (Opening Ceremony)

Tomasz Szczapa (Poznań), Jerzy Szczapa (Poznań), Janusz Gadzinowski (Poznań)

09.10 – 10.40  Sesja I – Inauguracyjna (Opening session)

Przewodniczący (Chair):
Ryszard Lauterbach (Kraków), Uwe Ewald (Uppsala)           

09.10 – 09.30  Jerzy Szczapa (Poznań)
Znaczenie standaryzacji i monitorowania praktyk klinicznych w poprawie  jakości i bezpieczeństwa opieki nad noworodkiem
(The role of standarization and monitoring of clinical practice in improvement of quality and safety of neonatal care)

09.30 – 09.50  Liisa Lehtonen (Turku)
Developing and measuring family centered care
(Udział rodziców w opiece nad noworodkiem – rozwój i ocena stosowanych praktyk)

09.50 – 10.10  Uwe Ewald (Uppsala)
Infection control in the NICU
(Kontrola zakażeń w oddziale intensywnej terapii noworodka)

10.10 – 10.30  Ryszard Lauterbach (Kraków)
Wątpliwości doświadczonego neonatologa
(Doubts of an experienced neonatologist)

10.30 – 10.40 Dyskusja (Panel discussion)

10.40 – 13.00  Sesja II – Leczenie niewydolności oddechowej cz. I (Treatment of the respiratory failure p. I)

Przewodniczący (Chair):
Baldvin Jonsson (Stockholm), Tomasz Szczapa (Poznań)

10.40 – 11.00  Liisa Lehtonen (Turku)
Why to consider NAVA ventilation?
(Wentylacja NAVA – dlaczego należy rozważyć jej zastosowanie?)

11.00 – 11.20  Baldvin Jonsson (Stockholm)
Non-invasive ventilation for neonates-the hard facts
(Wentylacja nieinwazyjna noworodka – twarde fakty)

11.20 – 11.40  Michael McQueen (USA)
High-Flow Nasal Cannula Therapy in the NICU: Mechanisms of Action, Recommendations for Use, and Clinical Efficacy
(Kaniule nosowe z wysokim przepływem gazów w oddziale intensywnej terapii noworodka: mechanizmy działania, zastosowania i skuteczność kliniczna)

11.40 – 12.00  Francesco Cardona (Vienna)
Less invasive surfactant administration in extremely premature infants – rationale, technique and outcome
(Mniej inwazyjne podanie surfaktantu u skrajnie niedojrzałych noworodków – założenia, technika i wyniki leczenia)

12.00 – 12.20  Danielle Trevisanuto (Padova)
Laryngeal mask airway: potential uses in neonates
(Potencjalne zastosowania masek krtaniowych u noworodków)

12.20 – 12.40  Nim Subhedar (Liverpool)
Inhaled nitric oxide use in the NICU – what‘s the evidence?
(Dowody naukowe dotyczące przydatności stosowania tlenku azotu w oddziale intensywnej terapii noworodka)

12.40 – 13.00 Dyskusja (Panel discussion)

13.00 – 13.40  Lunch

13.40 – 15.10  Sesja III – Monitorowanie w OITN i sali porodowej (NICU and delivery room monitoring)

Przewodniczący (Chair):
Eugene Dempsey (Cork), Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)

13.40 – 14.00  Thomas Alderliesten (Utrecht)
NIRS on the NICU, friend or foe?
(NIRS w oddziale intensywnej terapii noworodka – przyjaciel czy wróg?)

14.00 – 14.20  Karl Florian Schettler (Munich)
Rationale for the aEEG monitoring in the neonate
(Przesłanki do stosowania aEEG u noworodka)

14.20 – 14.40  Eugene Dempsey (Cork)
Neuromonitoring in the Delivery Room
(Neuromonitorowanie w oddziale porodowym)

14.40 – 15.00  Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań)
Wpływ znieczulenia na stan noworodka
(The influence of anaesthesia on the newborn’s condition)

15.00 – 15.10 Dyskusja (Panel discussion)

15.10 – 16.30  Sesja IV – Problemy kardiologiczne (Cardiological problems)

Przewodniczący (Chair):
Yogen Singh (Cambridge), Bożena Werner (Warszawa)

15.10 – 15.30  Eugene Dempsey (Cork)
What should we do about low blood pressure in preterm infants?
(Postępowanie w hipotensji u noworodków urodzonych przedwcześnie)

15.30 – 16.00  Yogen Singh (Cambridge)
Patent ductus arteriosus – when and how should we treat?
(Drożny przewód tętniczy – kiedy, i jak powinniśmy leczyć?)

16.00 – 16.20  Bożena Werner (Warszawa)
Kardiologia interwencyjna w neonatologii
(Neonatal interventional cardiology)

16.20 – 16.30 Dyskusja (Panel discussion)

16.30 – 17.20  Sesja V – Diagnostyka obrazowa (Imaging studies)

Przewodniczący (Chair):
Ewa Helwich (Warszawa), Yogen Singh (Cambridge)                 

16.30 – 16.50  Yogen Singh (Cambridge)
Neonatologist performed echocardiography
(Badania echokardiograficzne wykonywane przez neonatologa)

16.50 – 17.10  Ewa Helwich (Warszawa)
Diagnostyka obrazowa ośrodkowego układu nerwowego u noworodka
(Central nervous system imaging in the neonate)

17.10 – 17.20 Dyskusja (Panel discussion)

17.20 – 18.10  Sesja VI – Fizjoterapia i follow-up

Przewodniczący (Chair):
Andrzej Czech (Legnica), Paweł Zawitkowski (Warszawa)             

17.20 – 17.40  Andrzej Czech (Legnica)
Rola lekarza rodzinnego w opiece nad noworodkiem po wypisaniu ze szpitala
(The role of family physician in the post-discharge care of the neonate)

17.40 – 18.00  Paweł Zawitkowski (Warszawa)
Fizjoterapia w OITN – fakty i mity
(Physiotherapy in the NICU – facts and myths)

18.00 – 18.10 Dyskusja i zamknięcie I dnia obrad (Panel discussion and close)

19.15 – 19.45 Posiedzenie Rady Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków

20.00 – Kolacja (Dinner)

 

Sobota 25 listopada 2017r. (Saturday 25th)

09.00 – 10.10  Sesja VII – Problemy żywieniowe i metaboliczne w neonatologii cz.I

Przewodniczący (Chair):
Iwona Maruniak-Chudek (Katowice),  Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warszawa)

09.00 – 09.20  Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warszawa)
Witamina D – suplementacja w ciąży i u noworodka w świetle EBM
(Vitamin D supplementation in pregnancy and in the neonate according to the EBM)

09.20 – 09.40  Beata Czeszyńska (Szczecin)
Hipoglikemia i hiperglikemia – wyzwanie dla neonatologa
(Hypogylcemia and hyperglycemia – challenges for the neonatologist)

09.40 – 10.00  Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)
NEC – aktualne poglądy wg EBM
(NEC – comprehensive EBM approach)

10.00 – 10.10  Dyskusja (Panel discussion)

10.10 – 11.20  Sesja VIII – Leczenie niewydolności oddechowej cz. II

Przewodniczący (Chair):
Janusz Gadzinowski (Poznań), Maria Wilińska (Warszawa)

10.10 – 10.30  Maria Wilińska (Warszawa)
Automatyczna regulacja FiO2
(Automated FiO2 control)

10.30 – 10.50  Janusz Gadzinowski (Poznań)
Zapalenia płuc związane z intubacją
(Intubation associated pneumonia)

10.50 – 11.10  Tomasz Szczapa (Poznań)
Strategie ochraniające płuca noworodka
(Lung protective strategies in the neonate)

11.10 – 11.20  Dyskusja (Panel discussion)

11.20 – 13.15  Sesja IX – Zakażenia w neonatologii  (Neonatal infaections)

Przewodniczący (Chair):
Ryszard Lauterbach (Kraków), Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)

11.20 – 11.40  Uwe Ewald (Uppsala)
Rational antibiotic therapy in neonatal infections
(Racjonalna antybiotykoterapia w neonatologii)

11.40 – 11.55  Ewa Helwich (Warszawa)
Epidemiologia i profilaktyka RSV – grant edukacyjny firmy Abbvie
(The epidemiology and prophylaxis of RSV)

11.55 – 12.10  Ryszard Lauterbach (Kraków)
Czy warto rozszerzać profilaktykę RSV? – grant edukacyjny firmy Abbvie
(Should the RSV prophylaxis be enhanced?)

12.10 – 12.30  Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)
Terapia monitorowana stężeniami aminoglikozydów
(Aminoglycoside level monitoring)

12.30 – 12.45  Jerzy Szczapa (Poznań)
Przydatność prokalcytoniny w diagnostyce zakażeń u noworodka
(The usefulness of procalcitonine in the neonatal infection diagnosis)

12.45 – 13.05  Agnieszka Kordek (Szczecin)
Miejsce immunoterapii w zakażenia okresu noworodkowego
(The role of immunotherapy in neonatal infections)

13.05 – 13.15  Dyskusja (Panel discussion)

13.15 – 13.55  Lunch

13.55 – 15.05   Sesja X – Problemy żywieniowe i metaboliczne w neonatologii (grant edukacyjny firmy NUTRICIA)

Przewodniczący (Chair):
Ewa Gulczyńska (Łódź), Jerzy Szczapa (Poznań)

13.55 – 14.15  Ewa Gulczyńska (Łódź)
Żywienie a rozwój mózgu i odporności u wcześniaka
(Neonatal nutrition vs brain development and immunity)

14.15 – 14.35  Jerzy Szczapa (Poznań)
Żywienie wcześniaka po wypisaniu do domu
(Postdischarge nutrition of preterm neonates)

14.35 – 14.55  Dariusz Gruszfeld (Warszawa), Jan Mazela (Poznań)
Dobre vs. złe tłuszcze w żywieniu noworodków i niemowląt
(Good vs. bad lipids in the nutrition of neonates and infants)

14.55 – 15.05  Dyskusja (Panel discussion)

15.05 – 16.30   Sesja XI – Varia

Przewodniczący (Chair):
Janusz Świetliński (Oświęcim), Alicja Wasiluk (Białystok)

15.05 – 15.25  Janusz Świetliński (Oświęcim)
Problemy związane z przetaczaniem preparatów krwiopochodnych w okresie noworodkowym
(Problems associated with blood preparations transfusion in the neonatal period)

15.25 – 15.45  Alicja Wasiluk (Białystok)
Małopłytkowości w okresie noworodkowym
(Neonatal thrombocytopenia)

15.45 – 16.00  Małgorzata Gołkowska (Warszawa)
Pielęgnacja skóry u wcześniaka
(Skin care in the preterm neonate)

 16.00 – 16.15  Jerzy Szczapa (Poznań)
Probiotyki w okresie perinatalnym
(Probiotics in the perinatal period)

16.15 – 16.30  Dyskusja i zakończenie sympozjum (Panel discussion and close)

 

Sesje satelitarne / Warsztaty praktyczne (Satellite sessions / Workshops)

PIĄTEK (Friday) 24.11.1017

10.00 – 13.00 Zastosowanie aEEG w oddziale intensywnej terapii noworodka (aEEG workshop) – Karl Florian Schettler, Judy Moore, Łukasz Karpiński
[Nie znaleziono pliku]

14.00 – 15.00  Pielęgnacja skóry w okresie wczesnodziecięcym (Infant skin care) – Nepentes

16.00 – 17.30 Mniej inwazyjna podaż surfaktantu (metoda LISA) (LISA workshop) – Tomasz Szczapa

17.30 – 18.30 Nieinwazyjne wsparcie oddechu noworodka (Non-invasive ventilatory support) – Elżbieta Gajewska, Jerzy Szczapa, Tomasz Szczapa, Michael Remmers
[Nie znaleziono pliku]

 SOBOTA (Saturday) 25.11.2017

9.00 -11.00     Resuscytacja noworodka oraz zastosowanie masek kratniowych (Neonatal resuscitation and laryngeal mask airways workshop) – Daniele Trevisanuto, Tomasz Szczapa, Zuzanna Owsiańska, Michalina Bugiera, Alicja Kornacka

12.00 – 13.00 Synchronizowana wentylacja mechaniczna (Synchronized mechanical ventilation) – Tomasz Szczapa, Natalia Neumann

13.30 – 15.30 Opieka wspierająca rozwój noworodka (Developmental care workshop) –  Wioletta Cedrowska, Anna Raczyńska, Monika Sierzputowska-Pieczara

UWAGA! Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wykładów anglojęzycznych!