Sympozjum Neonatologiczne

PROGRAM SYMPOZJUM [wpdm_file id=15]

Piątek – 28.11.2014r.

9.00 – 9.20 Otwarcie Sympozjum
Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Jerzy Szczapa (Poznań)

Sesja I – Wentylacja nieinwazyjna
Przewodniczący: Marta Szymankiewicz (Poznań)
Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)

9.20 – 9.40 Elżbieta Gajewska (Wrocław)
Jak program nieinwazyjnego wspomagania oddychania zmienił
postępowanie lekarskie w leczeniu noworodków

9.40 – 10.10 Colm O’Donnel (Dublin)
Delivery room care of preterm infants

10.10 – 10.40 Baldvin Jonsson (Stockholm)
CPAP devices and WOB

10.40 – 10.55 Paweł Krajewski (Łódź)
Nowe techniki podaży surfaktantu – doświadczenia własne

10.55 – 11.15 Tomasz Szczapa (Poznań)
Wsparcie oddechowe noworodka z wykorzystaniem metody HFNC

11.15 – 11.45 Kevin Ives (Oxford)
Nasal High Flow Therapy In Neonatology: experience, guidelines and future

11.45 – 12.00 Dariusz Madajczak (Warszawa)
Nieinwazyjna wentylacja oscylacyjna

12.00 – 12.10 Przerwa

 

Sesja II – Wentylacja inwazyjna
Przewodniczący: Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)
Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)

12.10 – 12.40 Wojciech Walas (Opole)
HFOV w neonatologii- aktualny stan wiedzy, perspektywy i moje doświadczenia

12.40 – 13.00 Jan Mazela (Poznań)
Wentylacja oscylacyjna wysokimi częstotliwościami z gwarantowaną
objętością

13.00 – 13.20 Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)
Żywienie noworodka ze wspomaganiem wentylacji

13.20 – 13.40 Marta Szymankiewicz (Poznań)
Wentylacyjne zapalenie płuc

13.40 – 13.55 Przemysław Sadowski (Diagnos)
Wentylacja HFOV

13.55 – 14.15 Tomasz Szczapa (Poznań)
Tryby objętościowe wentylacji konwencjonalnej

14.15 – 14.30 Przerwa

 

Sesja III – Diagnostyka obrazowa w chorobach układu oddechowego i krążenia
Przewodniczący: Urszula Godula-Stuglik (Zabrze)
Przemko Kwinta (Kraków)

14.30 – 14.50 Przemko Kwinta (Kraków)
Nowe metody diagnostyki obrazowej u noworodka z niewydolnością
oddechową

14.50 – 15.20 Baldvin Jonsson (Stockholm)
SPECT results and BPD grading

15.20 – 15.40 Witold Błaż (Rzeszów)
„Funkcjonalne” badanie echokardiograficzne wykonywane przez
neonatologa

15.40 – 16.00 Piotr Kruczek (Kraków)
Kompleksowa ocena hemodynamiczna w OITN

16.00 – 16.20 Bartłomiej Mroziński (Poznań)
Rola kardiologa w leczeniu noworodka wymagającego intensywnej terapii

16.20 – 16.40 Agata Matusiak (Humana)
Produkty Humana w Polsce – by pomóc dziecku, matce i lekarzowi…

16.40 – 17.00 Przerwa

 

Sesja IV – Optymalizacja tlenoterapii
Przewodniczący: Ewa Gulczyńska (Łódź)
Jan Mazela (Poznań)

17.00 – 17.20 Tom Bachman (Lake Arrowhead)
Practical aspects of using CLiO2

17.20 – 17.40 Maria Wilińska (Warszawa)
Wentylacja mechaniczna z automatyczną kontrolą stężenia tlenu

17.40 – 18.00 Tom Bachman (Lake Arrowhead)
Update on the latest evidence on SpO2 targeting

18.00 – 18.15 Jerzy Szczapa (Poznań)

 

Sobota – 29.11.2014r.

Sesja V – Tlenek azotu w leczeniu noworodków
Przewodniczący: Ewa Helwich (Warszawa)
Ryszard Lauterbach (Kraków)

8.30 – 8.50 Tomasz Szczapa, Janusz Gadzinowski (Poznań)
Leczenie tlenkiem azotu u wcześniaków.

8.50 – 9.20 Nim Subhedar (Liverpool)
Inhaled nitric oxide in neonates the: UK experience.

9.20 – 9.30 Przerwa

 

Sesja VI – Stabilizacja noworodka po urodzeniu
Przewodniczący: Katarzyna Kornacka (Warszawa)
Paweł Krajewski (Łódź)

9.30 – 10.00 Jerzy Szczapa (Poznań)
Program nieinwazyjnego wspomagania wentylacji u noworodków w Polsce
w latach 2013-2014

10.00 – 10.20 Ryszard Lauterbach (Kraków)
CPAP w sali porodowej

10.20 – 10.40 Tomasz Szczapa (Poznań)
Aktualne wytyczne resuscytacji noworodka

10.40 – 11.00 Ewa Gulczyńska (Łódź)
Wybrane problemy kliniczne u noworodka wymagającego leczenia
hipotermią

11.00 – 11.15 Ewa Helwich (Warszawa)
Co nowego w transporcie noworodka

11.15 – 11.30 Jerzy Szczapa (Poznań)
Probiotyki w profilaktyce zapalenia piersi u położnic

11.30 – 11.40 Przerwa

 

Sesja VII – Znieczulenie u noworodka
Przewodniczący: Hanna Bilert (Poznań)
Andrzej Piotrowski (Warszawa)

11.40 – 12.00 Agnieszka Koziołek (Poznań)
Zasady znieczulenia noworodka

12.00 – 12.15 Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)
Sulfentanyl – możliwości lecznicze

12.15 – 12.35 Andrzej Piotrowski (Warszawa)
Prowadzenie wentylacji mechanicznej w czasie znieczulenia

12.35 – 12.55 Agnieszka Pietrzak (Poznań)
Techniki wspomagania oddychania po zabiegach operacyjnych

12.55 – 13.15 Iwona Maruniak-Chudek (Katowice)
Wsparcie oddechowe noworodków wymagających zabiegów chirurgicznych –
doświadczenia własne

13.15 – 13.35 Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)
Wpływ znieczulenia u noworodka na dalszy rozwój

13.35 – 13.45 Przerwa

 

Sesja VIII – Farmakoterapia w niewydolności oddechowej
Przewodniczący: Marek Migdał (Warszawa)
Paweł Wiczling (Gdańsk)

13.45 – 14.05 Marek Migdał (Warszawa)
Nowe leki stosowane w interwencyjnej terapii noworodka

14.05 – 14.25 Hanna Bilert (Poznań)
Opioid u matki – co z dzieckiem

14.25 – 14.40 Karolina Kulińska (Poznań)
Wpływ anestetyków lokalnych na komórki krwi pępowinowej

14.40 – 14.55 Dariusz Madajczak (Warszawa)
Diuretyki w czasie odzwyczajania od wentylacji

14.55 – 15.10 Jerzy Szczapa (Poznań)
Surfaktant – aktualne zalecenia w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania

15.10 – 15.25 Piotr Korbal (Bydgoszcz)
Cytrynian kofeiny – doraźne i odległe następstwa leczenia

15.25 – 15.35 Przerwa

 

Sesja IX – Leczenie przeciwbólowe u noworodka
Przewodniczący: Agnieszka Bienert (Poznań)
Maria Wilińska (Warszawa)

15.35 – 16.00 Paweł Wiczling (Gdańsk)
Zależność pomiędzy wiekiem, masą ciała a farmakokinetyką leków

16.00 – 16.15 Agnieszka Bienert (Poznań)
Farmakologiczne podstawy leczenia przeciwbólowego u noworodków

16.15 – 16.30 Krzysztof Narębski, Maciej Cettler, Hanna Streich (Toruń)
Stosowanie leków przeciwbólowych i anestetycznych u noworodków
hospitalizowanych w oddziale w latach 2011-2014 w ramach akredytacji
„Szpital bez bólu”

16.30 – 16.45 Anna Kawińska-Kiliańczyk i wsp. (Gdańsk)
Rozpoznanie i możliwość terapii bólu u noworodków w ocenie pielęgniarek
i położnych

16.45 – 17.00 Jowita Rosada-Kurasińska (Poznań)
Aktualne zasady leczenia bólu pooperacyjnego u noworodków.

17.00 – 17.10 Przerwa

 

Sesja X – Varia
Przewodniczący: Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)
Jerzy Szczapa (Poznań)

17.10 – 17.30 Jerzy Szczapa (Poznań)
Leczenie przeciwgrzybicze

17.30 – 17.45 Anna Śniatkowska-Bartkowska (Poznań)
Mechanizmy snu u noworodka

17.45 – 18.00 Jerzy Szczapa (Poznań)
Laktoferyna – niezwykłe białko

 

Sesja satelitarna – Sobota 29.11.2014r.

Zaburzenia koagulologiczne u noworodka
Przewodniczący: Ryszard Lauterbach (Kraków)
Tomasz Urasiński (Szczecin)

11.30 – 12.00 Tomasz Urasiński (Szczecin)
Zakrzepica u dzieci

12.00 – 12.30 Piotr Korbal (Bydgoszcz)
Diagnostyka zaburzeń koagulologicznych u noworodka

12.30 – 13.00 Ryszard Lauterbach (Kraków)
Nieaktywne białko C – doświadczenia własne

13.00 – 13.30 Dyskusja