Sympozjum Neonatologiczne

Program Sympozjum – Stany Naglące w Neonatologii

Piątek 20 listopada 2015r.

9.00 – 10.35 Sesja I – Inauguracyjna
Przewodniczący: Janusz Gadzinowski (Poznań), Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań)

9.00 – 9.10 Otwarcie Sympozjum
Jerzy Szczapa (Poznań), Mieczysław Walczak (Szczecin), Jarosław Walkowiak (Poznań)

9.10 – 9.40 Gorm Greisen (Kopenhaga)
Cerebral NIRS – testing the benefit

9.40 – 10.05 Janusz Gadzinowski (Poznań), Jennifer Zeitlin (Paryż) on behalf of the EPICE group
Zmiany w wynikach leczenia noworodków w ciągu dziesięciolecia w Wielkopolsce – między programami MOSAIC a EPICE UE

10.05 – 10.35 Michael Sherman (Missouri)
17-Hydroxyprogesterone: A Protective Hormone for the Fetus and Neonate

10.35 – 11.55 Sesja II – Zaburzenia gospodarki węglowodanowej
Przewodniczący: Małgorzata Myśliwiec (Gdańsk), Agnieszka Szadkowska (Łódź)

10.35 – 10.55 Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań)
Zaburzenia metabolizmu węglowodanów w okresie noworodkowym

10.55 – 11.20 Agnieszka Szadkowska (Łódź)
Hiperglikemia okresu noworodkowego

11.20 – 11.45 Małgorzata Myśliwiec (Gdańsk)
Hipoglikemia okresu noworodkowego

11.45 – 11.55 Agata Matusiak (Humana Polska)
Piulatte plus – jak przedłużyć okres karmienia naturalnego

11.55 – 13.10 Sesja III – Zaburzenia funkcji tarczycy
Przewodniczący: Marek Niedziela (Poznań), Jerzy Starzyk (Kraków)

11.55 – 12.20 Artur Bossowski (Białystok)
Noworodek matki z chorobą tarczycy

12.20 – 12.45 Marek Niedziela (Poznań)
Wrodzona niedoczynność tarczycy

12.45 – 13.10 Elżbieta Petriczko (Szczecin)
Zespół niskiego T3 i T4

13.10 – 13.25 Przerwa obiadowa

13.25 – 15.50 Sesja IV – Czynność kory nadnerczy i nieprawidłowości różnicowania płci
Przewodniczący: Barbara Królak-Olejnik (Wrocław), Piotr Fichna (Poznań)

13.25 – 13.50 Jerzy Starzyk (Kraków)
Względna niedoczynność nadnerczy

13.50 – 14.15 Piotr Fichna (Poznań)
Rozwój i zaburzenia funkcji kory nadnerczy u noworodków

14.15 – 14.40 Jerzy Starzyk (Kraków)
Nieprawidłowości determinacji płci

14.40 – 15.05 Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)
Nieprawidłowości determinacji płci – omówienie sytuacji klinicznej

15.05 – 15.30 Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań)
Wpływ prenatalnej profilaktyki glikokortykosteroidowej na losy noworodka

15.30 – 15.50 Mariusz Ołtarzewski (Warszawa)
Badania przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonego przerostu
nadnerczy (WPN)

15.50 – 17.30 Sesja V – Zaburzenia wzrastania
Przewodniczący: Urszula Godula-Stuglik (Zabrze), Mieczysław Walczak (Szczecin)

15.50 – 16.15 Jerzy Szczapa (Poznań)
Patofizjologia i klinika hipotrofii wewnątrzmacicznej

16.15 – 16.40 Mieczysław Walczak (Szczecin)
Odległe następstwa hipotrofii wewnątrzmacicznej

16.40 – 17.05 Beata Pyrżak (Warszawa)
Zespół Turnera

17.05 – 17.30 Maria Kalina (Katowice)
Zespół Silver-Russell

17.30 – 19.10 Sesja VI – Wybrane zagadnienia gastroenterologiczne
Przewodniczący: Irena Jankowska (Warszawa), Jarosław Walkowiak (Poznań)

17.30 – 17.55 Jarosław Walkowiak (Poznań)
Przesiew noworodkowy – różne oblicza mukowiscydozy

17.55 – 18.20 Irena Jankowska (Warszawa)
Cholestazy okresu noworodkowo-niemowlęcego

18.20 – 18.45 Anna Liberek (Gdańsk)
Żywienie dziecka z przewlekłą cholestazą

18.45 – 19.10 Ryszard Lauterbach (Kraków)
Zastosowanie emulsji lipidowych u noworodka – korzyści i ryzyko

Sobota 21 listopada 2015r.

9.00 – 10.45 Sesja VII – Żywienie pozajelitowe
Przewodniczący: Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz), Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz (Gdańsk)

9.00 – 9.25 Tomasz Szczapa (Poznań)
Komputerowe systemy do prowadzenia żywienia pozajelitowego i podaży leków w dawkach indywidualnych

9.25 – 9.50 Marta Puchalska (Poznań)
Komputerowe systemy do prowadzenia żywienia pozajelitowego i podaży leków w dawkach indywidualnych– spojrzenie farmaceuty

9.50 – 10.20 Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz (Gdańsk)
Dalsze losy pacjentów wymagających żywienia pozajelitowego w okresie
noworodkowym

10.20 – 10.35 Jerzy Szczapa (Poznań)
Laktoferyna – niezwykłe białko

10.35 – 10.45 Dyskusja

10.45 – 12.15 Sesja VIII – Wybrane choroby układu pokarmowego u noworodka
Przewodniczący: Ewa Gulczyńska (Łódź), Tomasz Szczapa (Poznań)

10.45 – 11.15 Michael Sherman (Missouri)
Biomarkers of Inflammation in Neonatal Bowel Infections: Focus on NEC

11.15 – 11.40 Jarosław Kwiecień (Zabrze)
Najczęstsze dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego
u noworodków i niemowląt: zasady diagnostyki i leczenia

11.40 – 12.05 Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz)
Refluks żołądkowo-przełykowy czy powinien interesować neonatologa?

12.05 – 12.15 Dyskusja

12.15 – 12.35 Przerwa obiadowa

12.35 – 14.50 Sesja IX – Żywienie enteralne i probiotyki
Przewodniczący: Jarosław Kwiecień (Zabrze), Jan Mazela (Poznań)

12.35 – 13.05 Mariella Baldessare (Bari)
Probiotyki w okresie perinatalnym

13.05 – 13.25 Jerzy Szczapa (Poznań)
Żywienie enteralne w profilaktyce chorób alergicznych u noworodków

13.25 – 13.50 Jarosław Kwiecień (Zabrze)
Epigenetyka i żywienie a rozwój niemowlęcia

13.50 – 14.15 Ewa Gulczyńska (Łódź)
Żywienie noworodków ELBW po wypisaniu ze szpitala

14.15 – 14.40 Jerzy Szczapa (Poznań)
Zastosowanie probiotyków u noworodków

14.40 – 14.50 Dyskusja

14.50 – 16.35 Sesja X – Choroby metaboliczne i badania przesiewowe
Przewodniczący: Ewa Wender-Ożegowska (Poznań), Mariusz Ołtarzewski (Warszawa)

14.50 – 15.15 Ewa Wender-Ożegowska (Poznań)
Cukrzyca w ciąży

15.15 – 15.40 Łukasz Kałużny (Poznań)
ABC pediatrii metabolicznej w neonatologii

15.40 – 16.05 Jolanta Sykut-Cegielska (Warszawa)
Przesiew noworodków metodą MSMS w aspekcie klinicznym

16.05 – 16.25 Monika Sierzputowska-Pieczara (Poznań)
Siatki centylowe urodzeniowej masy ciała bliźniąt

16.25 – 16.35 Dyskusja

16.35 – 16.45 Zakończenie Sympozjum

Sesje satelitarne i warsztaty*

Piątek 20.11.2015r.

Sesja satelitarna: Wspomaganie oddychania u noworodka
Przewodniczący: Elżbieta Gajewska (Wrocław), Tomasz Szczapa (Poznań)

10.00 – 10.30 Elżbieta Gajewska (Wrocław),
Co nowego w programie nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków?

10.30 – 11.00 Tomasz Szczapa (Poznań)
Wspomaganie oddychania noworodka z zastosowaniem kaniul nosowych z wysokim przepływem gazów HFNC

Warsztaty I: Wspomaganie oddychania u noworodka z zastosowaniem metody HFNC
11.00 – 11.30 Tomasz Szczapa, Rafał Wesołowski (Dutchmed)

Warsztaty II: NIRS w neonatologii
12.30 – 13.30 Tomasz Szczapa, Andrzej Mazurek (Biameditek)

Sesja satelitarna: Resuscytacja i leczenie niewydolności oddechowej noworodka
Przewodniczący: Jan Mazela (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

14.00 – 14.30 Tomasz Szczapa (Poznań)
Cytrynian kofeiny – zastosowanie w neonatologii

14.30 – 15.00 Jan Mazela (Poznań)
Wczesny nCPAP – sukcesy i niepowodzenia

15.00 – 15.30 Agnieszka Walota (Linde Gaz)
Terapia iNO z wykorzystaniem urządzenia iNOvent

15.30 – 16.00 Tomasz Szczapa (Poznań)
Najnowsze wytyczne dotyczące resuscytacji noworodka (2015r.)

Warsztaty III: Resuscytacja noworodka
16.00 – 17.00 Alicja Kornacka, Karolina Chojnacka, Łukasz Karpiński

Warsztaty IV: Komputerowe systemy do prowadzenia żywienia pozajelitowego
i zlecania leków
17.30 – 18.30 Dorota Pietrzycka, Beata Witosław, Joanna Różycka

18.30 – 19.00 Posiedzenie Rady Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu i Noworodków

Sobota 21.11.2015r.

Sesja satelitarna: Pielęgnacja skóry noworodka
Przewodniczący: Magdalena Czarnecka-Operacz (Poznań), Jerzy Szczapa (Poznań)

9.00 – 9.20 Jerzy Szczapa (Poznań)
Charakterystyka morfologiczno-czynnościowa i pielęgnacja w zapobieganiu uszkodzeniom skóry noworodka i małego dziecka

9.20 – 9.40 Magdalena Czarnecka-Operacz (Poznań)
Profilaktyka atopowego zapalenia skóry w praktyce klinicznej

9.40 – 10.00 Janusz Wieczorek (Nepentes)
Środki kosmetyczne w pielęgnacji skóry dziecka

10.00 – 10.20 Kamil Kołda (Rada)
Nowe możliwości profilaktyki i leczenie uszkodzeń skóry w okresie wczesnodziecięcym

10.20 – 10.30 Pytania i odpowiedzi

Warsztaty V: Stymulacja rozwoju wcześniaka w oddziale intensywnej terapii
11.00 – 12.30 Monika Sierzputowska-Pieczara (Poznań), Wioletta Cedrowska (Łódź)

Sesja satelitarna: Wybrane problemy zakażeń u noworodka
Przewodniczący: Urszula Godula-Stuglik (Zabrze), Jerzy Szczapa (Poznań)

13.00 – 13.20 Alicja Książek, Dział Medyczny GSK (Warszawa)
Bezpieczeństwo i immunogenność szczepień u wcześniaków

13.20 – 13.40 Urszula Godula-Stuglik (Zabrze)
Stężenie greliny i leptyny u noworodków z zakażeniem wewnątrzmacicznym

13.40 – 14.00 Jerzy Szczapa (Poznań)
Przydatność prokalcytoniny w diagnostyce zakażeń u noworodków

14.00 – 14.20 Pytania i odpowiedzi

*liczba miejsc na poszczególne warsztaty ograniczona, udział po wcześniejszej rejestracji