Sympozjum Neonatologiczne

Program pdf do pobrania:
program-sympozjum-stany-naglace-w-neonatologii-2016_4

PIĄTEK (25.11.2016r.)

9.00-9.10        Otwarcie sympozjum – T. Szczapa, J. Szczapa, J. Gadzinowski

Sesja I – Sesja inauguracyjna

09.10-09.30        Zbigniew Krasiński /Poznań/ – Ostre niedokrwienie kończyn u dzieci z małą urodzeniową masą ciała. Doświadczenia własne, state of art
0
9.30-10.00      Alan Gibson /Sheffield/ – Neonatal Resuscitation – What do we know and what don’t we know?
10.00-10.20    Mark Prutkin /Yekaterinburg/ – Organization of the neonatal care in Russia
10.20-10.40    Janusz Świetliński /Katowice/ – Jak zapewnić noworodkowi bezpieczny pobyt w szpitalu

10.40-10.50    Dyskusja

Sesja II – Wybrane problemy diagnostyki i leczenia niewydolności oddechowej noworodka
10.50-11.20    Peter Reynolds /Londyn/ – Delivery Room Stabilisation of the Preterm Infant with nasal High Flow
11.20-11.40    Janusz Gadzinowski /Poznań/ – Respiratorowe zapalenie płuc (grant edukacyjny Chiesi )
11.40-12.00    Marta Szymankiewicz /Poznań/  –  Wpływ zapalenia błon płodowych na rozwój i funkcję płuc noworodka
12.00-12.20    Magdalena Rutkowska /Warszawa/ – Ciężka postać dysplazji oskrzelowo-płucnej – czynniki ryzyka w świetle prospektywnych badań ogólnopolskich Neo-Pro
12.20-12.40    Tomasz Szczapa /Poznań/ – Sposoby optymalizacji wsparcia oddechowego noworodka
12.40-13.00    Wystąpienie Jurka Owsiaka (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy)

13.00-13.10    Dyskusja

13.10-13.40    Przerwa obiadowa

Sesja III – Wybrane problemy diagnostyki i leczenia wstrząsu
13.40-14.25    Yogen Singh /Cambridge/ – Neonatal shock
14.25-14.45    Iwona Maruniak-Chudek /Katowice/ – Rozszerzone możliwości monitorowania perfuzji
14.45-15.05    Ryszard Lauterbach /Kraków/- Perfuzja nie zależy tylko od pracy serca
15.05-15.25    Iwona Maroszyńska /Łódź/ – Zastosowanie krążenia pozaustrojowego w neonatologii
15.25-15.45    Süha Demirakca /Mannheim/ Update of iNO therapy in the neonate

15.35-15.45    Dyskusja

Sesja IV – Co nowego w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania?
15.55-16.25    Angelika Berger /Wiedeń/ – Less invasive surfactant administration in extremely low birthweight infants
16.25-16.45    Paweł Krajewski /Łódź/ – Polskie doświadczenia w stosowaniu LISA
16.45-17.05    Dorota Pawlik /Kraków/ Wytyczne postępowania w ZZO – aktualizacja 2016 (grant edukacyjny Chiesi)
17.05-17.25    Tomasz Szczapa /Poznań/ – Utlenowanie mózgowe i funkcja bioelektryczna mózgu podczas terapii surfaktantem

17.25-17.35    Dyskusja

Sesja V – Zaburzenia ciśnienia krwi
17.35-17.55    Bożena Werner /Warszawa/ – Nadciśnienie tętnicze u noworodka
17.55-18.15    Ewa Adamska /Warszawa/ – Leczenie hipotensji noworodka

18.15–18.45  Posiedzenie Rady Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków

SOBOTA (26.11.2016r.)

Sesja VI – Wybrane problemy kardiologii i kardiochirurgii noworodka
09.00-09.20    Bohdan Maruszewski /Warszawa/ – Aktualne możliwości leczenia noworodków z wadami serca
09.20-09.40    Tomasz Mroczek /Kraków/ – Leczenie zespołu niedorozwoju lewego serca
09.40-10.00    Waldemar Bobkowski /Poznań/ – Leczenie zaburzeń rytmu serca u noworodka
10.00-10.20    Anna Turska-Kmieć /Warszawa/ – Leczenie niewydolności serca u noworodków
10.20-10.40    Bartłomiej Mroziński /Poznań/ – Opieka kardiologiczna nad dziećmi z najczęstszymi wadami serca rozpoznanymi w okresie noworodkowym – PDA, ASD, VSD
10.40-11.00    Rafał Surmacz /Poznań/ – Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna i przezskórne leczenie interwencyjne w okresie noworodkowym
11.00-11.10    Krzysztof Narębski, Hanna Streich, Michał Sidorowski /Toruń/ – Wpływ zaburzeń rytmu serca płodu na stan noworodka

11.10-11.20    Dyskusja

Sesja VII – Diagnostyka i leczenie przewodu tętniczego oraz wad płuc w XXI wieku
11.20-11.50    Yogen Singh /Cambridge/ – Echocardiographic diagnosis and haemodynamic assessment of PDA
11.50-12.10    Renata Bokiniec /Warszawa/ – Leczenie farmakologiczne PDA
12.10-12.30    Dariusz Patkowski /Wrocław/ – Torakoskopowe leczenie przewodu tętniczego i wad płuc
12.30-12.50    Witold Błaż /Rzeszów/ – NeoCardioSim – praktyczna aplikacja komputerowa wspomagająca interpretację i leczenie zaburzeń hemodynamicznych u noworodków

12.50-13.00    Dyskusja

13.00-13.30    Przerwa obiadowa

Sesja VIII – Interdyscyplinarne problemy z pogranicza neonatologii i anestezjologii
13.30-13.50    Andrzej Piotrowski /Warszawa/ – Przygotowanie noworodka do zabiegu operacyjnego
13.50-14.10    Wojciech Walas /Opole/ –  Trudna intubacja noworodka – w poszukiwaniu dobrych rozwiązań
14.10-14.30    Dariusz Gruszfeld /Warszawa/ – Dostępy centralne w neonatologii

14.30-14.40    Dyskusja

Sesja IX – Farmakoterapia noworodka
14.40-15.00    Barbara Królak-Olejnik /Wrocław/ – Kontrowersje w farmakoterapii noworodka
15.00-15.20    Jerzy Szczapa /Poznań/ – Leczenie przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodka
15.20-15.40    Ewa Burchardt-Kroll /Poznań/ – Steroidoterapia postnatalna
15.40-16.00    Barbara Czech-Szczapa /Poznań/ – Antybiotykoterapia noworodka – spojrzenie epidemiologia
16.00-16.20    Jerzy Szczapa /Poznań/ – Probiotyki w okresie noworodkowym

16.20 – 16.30  Dyskusja

16.30 – 16.40  Zakończenie Sympozjum

Sesje satelitarne i warsztaty praktyczne

Piątek – 25.11.2016r.

Sesja satelitarna: Monitorowanie OUN

10.30 – 12.00  Judy Moore (UK)

  1. Understanding and identifying infants who benefit from aEEG monitoring
  2. Understanding the technical aspects of aEEG
  3. aEEG and the HIE infant.
  4. Trace interpretations
  5. aEEG case studies (outside of the HIE population

12.00 – 12.20 Łukasz Karpiński (Poznań) – Odmienności aEEG u wcześniaków

12.20 – 13.00  Judy Moore (UK), Łukasz Karpiński (Poznań)
Warsztaty praktyczne – Monitorowanie OUN


Sesja satelitarna firmy Abbvie: Zakażenia wirusem RS – praktyka postępowania w Polsce a standardy światowe

14.00 – 14.20  Tomasz Szczapa (Poznań) – Epidemiologia, diagnostyka i leczenie zachorowań wywołanych wirusem RS

14.20 – 14.40  Ewa Helwich (Warszawa) – Profilaktyka zakażeń RSV w Polsce – podsumowanie sezonu 2015/16 oraz kierunki zmian w Polsce

Sesja satelitarna: Żywienie noworodka

15.00 – 15.30  Jerzy Szczapa (Poznań) – Żywienie dziecka przedwcześnie urodzonego (grant
edukacyjny Nutricia
)

15.30 – 16.00  Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)  – Najczęstsze problemy dotyczące
żywienia w okresie wczesnodziecięcym

16.00 – 16.30  Joanna Neuhoff-Murawska (Fundacja Nutricia) – Tysiąc pierwszych dni dla zdrowia

16.30 – 17.00  Bezpieczne żywienie i nowe technologie w cewnikach typu premicath
i pępkowych – prezentacja Vygon

17.00 – 17.15  Humana 0-VLB, Humana 0 dla wcześniaków, Humana 1 dla zdrowo urodzonych noworodków oraz Piulatte plus dla wsparcia laktacji dla mam karmiących piersią – propozycją firmy Humana Poland

Sobota – 26.11.2016r.

Sesja satelitarna firmy Dutchmed: Wentylacja nieinwazyjna

10.00 – 10.20  Elżbieta Gajewska (Wrocław) – Program nieinwazyjnego wsparcia oddechowego w Polsce w latach 2003-2016

10.20 – 10.40  Tomasz Szczapa (Poznań) – Rekomendacje PTN dotyczące stosowania HFNC

10.40 – 11.40  Warsztaty praktyczne HFNC

Sesja satelitarna firmy GE: Resuscytacja noworodka

Prowadzący: Alicja Kornacka, Karolina Chojnacka, Dorota Postaremczak,
Zuzanna Owsiańska, Tomasz Szczapa

12.00 – 12.20  Aktualne wytyczne NLS

12.20 – 13.30  Czy umiesz wentylować maską? – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem
trenażera do wentylacji

Warsztaty praktyczne: Opieka wspierająca rozwój noworodka

14.00 – 16.00  Monika Sierzputowska-Pieczara (Poznań)