Sympozjum Neonatologiczne

Stany naglące w neonatologii 2019 – „Praktyczna Neonatologia“

29-30 listopada 2019

 

Piątek 29.11.2019 (Friday 29th)

08.50-09.00 Otwarcie Sympozjum - Marta Szymankiewicz-Bręborowicz, Tomasz Szczapa

 

Sesja I (Session I) – Optymalizacja jakości opieki w oddziale neonatologicznym - sesja organizowana we współpracy z EFCNI (Quality Care Improvement in the NICU – session organized in cooperation with EFCNI)

Przewodniczący (Chair): Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań), Janusz Gadzinowski (Poznań)

09.00-09.20 Luc Zimmermann (Maastricht, Holandia)

Dlaczego potrzebne są Europejskie Standardy Opieki nad Noworodkiem? Perspektywa lekarza (Why we need European Standards of Care for Newborn Health – the medical perspective)

09.20-09.40 Silke Mader (EFCNI, Niemcy) - PDF

Dlaczego potrzebne są Europejskie Standardy Opieki nad Noworodkiem? Perspektywa rodzica (Why we need European Standards of Care for Newborn Health – the parent perspective)

09.40-10.00 Liisa Lehtonen (Turku, Finlandia)

Rola opieki skoncentrowanej na rodzinie (FCC) w oddziale intensywnej terapii noworodka (The role of family centered developmental care)

10.00-10.10 Anna Stolaś (GPSK, Poznań) - PDF

Opieka skoncentrowana na rodzinie okiem psychologa (Psychologist approach to family centered care)

10.10-10.30 Izabela Andrzejewska (Londyn, Wielka Brytania)

Rola pielęgniarki w poprawie jakości opieki w oddziale neonatologicznym na postawie prowadzonych badan naukowych (Challenging routine nursing practice - neonatal research nurse perspective of quality care improvement)

10.30-10.50 Ewa Helwich (Warszawa)

Wybrane zagadnienia z epidemiologii noworodka - grant edukacyjny Abbvie (Neonatal epidemiology – selected issues - Abbvie educational grant)

10.50-11.05 Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja II (Session II) Ultrasonografia ośrodkowego układu nerwowego - sesja organizowana we współpracy z grupą ekspertów European Brain Ultrasound (EurUSbrain) (Cerebral ultrasound – session organized in cooperation with European Brain Ultrasound (EurUSbrain) group)

Przewodniczący (Chair): Ewa Helwich (Warszawa), Renata Bokiniec (Warszawa)

11.05-11.35 Paul Govaert (EurUSbrain-group, Gent, Belgia) - PDF

Obrazowanie mózgu noworodka z wykorzystaniem ultrasonografii dopplerowskiej w praktyce klinicznej (Clinically relevant neonatal brain doppler imaging)

11.35-11.55 Eva Valverde (EurUSbrain-group, Madryt, Hiszpania) - PDF

Wczesne badanie ultrasonograficzne po przyjęciu na oddział (The neonatal early admission sonogram)

11.55-12.15 Sandra Horsch (EurUSbrain-group, Berlin, Niemcy)

Uszkodzenie istoty białej u wcześniaków: rozpoznanie ultrasonograficzne i podział (Preterm white matter injury: ultrasound diagnosis and classification)

12.15-12.35 Steggerda Sylke (EurUSbrain-group, Leiden, Holandia)

Badanie ultrasonograficzne nabytych nieprawidłowości (Ultrasound of acquired posterior fossa abnormalities in the newborn)

12.35-12.55 Luca Ramenghi (EurUSbrain-group, Genoa, Włochy)

Obraz ultrasonograficzny u wcześniaków z krwawieniem do macierzy zarodkowej; następstwa i wyniki kliniczne (Cranial ultrasound findings in preterm germinal matrix hemorrhage, sequelae and outcome)  

12.55-13.10 Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja III (Session III) – Wsparcie oddechowe cz.1 (Respiratory problems part 1)

Przewodniczący (Chair): Maria Wilińska (Warszawa), Tomasz Szczapa (Poznań)

13.10-13.40 Anton van Kaam (Amsterdam, Holandia) - PDF

Zapobieganie uszkodzeniu płuc związanemu z wentylacją u noworodków z ciężką niewydolnością oddechową (Avoiding ventilator-induced lung injury in neonates with severe respiratory failure)

13.40-14.00 Jurek Owsiak (WOŚP)

Współpraca WOŚP i polskich neonatologów – Ogólnopolski Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania Noworodków metodą HFNC  (Cooperation between WOŚP Charity Fund and polish neonatologists) 

14.00-14.20 Charles Roehr (Oxford, Wielka Brytania)

Zastosowanie terapii wysokoprzepływowej poza ośrodkami trzeciego stopnia referencji (Use of HFNC in non-tertiary center)

14.20-14.40 Kevin Ives (Oxford, UK)

Wczesne wsparcie oddechowe z wykorzystaniem terapii wysokoprzepływowej (Early respiratory support with HFNC)

14.40-15.40 Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja IV (Session IV) – Wsparcie oddechowe cz.2 (Respiratory problems part 2)

Przewodniczący (Chair): Jan Mazela (Poznań), Marek Migdał (Warszawa)

15.40-16.00 Luc Zimmermann (Maastricht, Holandia)

Niepowodzenia nCPAP (nCPAP failure)

16.00-16.20 Justyna Karolak (Houston, USA) - PDF

Diagnostyka molekularna letalnych rozwojowych chorób płuc u noworodków (Molecular diagnostics of lethal lung developmental disorders in newborns)

16.20-16.40 Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań)

Zaburzenia oddychania u noworodków z omphalocele (Respiratory distress in neonates with omphalocele)

16.40-17.00 Tomasz Szczapa (Poznań)

Europejskie wytyczne postępowania z wcześniakami z zespołem zaburzeń oddychania - aktualizacja 2019 - grant edukacyjny Chiesi (How should we treat RDS in 2019? - Chiesi educational grant)

17.00-17.15 Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja V (Session V) – Resuscytacja (Neonatal resuscitation)

Przewodniczący (Chair): Iwona Maruniak-Chudek (Katowice), Jacek Witwicki (Warszawa)

17.15-17.35 Ronny Knol (Rotterdam, Holandia) - PDF

Resuscytacja noworodka prowadzona bez zaciskania pępowiny u wcześniaków (Physiological-based cord clamping in preterm infants)

17.35-17.55 Charles Roehr (Oxford, Wielka Brytania)

Optymalizacja wczesnego wsparcia oddechowego na sali porodowej (Optimization of the early respiratory support in the delivery room)

17.55-18.15 Max Vento (Walencja, Hiszpania) - PDF

Tlenoterapia w pierwszych minutach życia (Oxygen supplementation in the first minutes of life)

18.15-18.35 Ronny Knol (Rotterdam, Holandia) - PDF

Resuscytacja noworodka prowadzona bez zaciskania pępowiny u noworodków donoszonych (Intact cord resuscitation in term infants)

18.35-18.45 Dyskusja (Panel discussion)

 

Sobota 30.11.2019 (Saturday 30th)

Sesja VI (Session VI) – Monitorowanie ośrodkowego układu nerwowego (Brain monitoring)

Przewodniczący (Chair): Barbara Królak-Olejnik (Wrocław), Barbara Steinborn (Poznań)

09.00-09.20 Gorm Greisen (Kopenhaga, Dania) - PDF

NIRS w oddziale intensywnej terapii noworodka - dzisiaj i jutro (The present and future role of NIRS monitoring in the NICU)

09.20-09.40 Topun Austin (Cambridge, Wielka Brytania) - PDF

Neonatologiczne zastosowania NIRS poza standardowym monitorowaniem utlenowania mózgu (Neonatal NIRS applications beyond cerebral oximetry)

09.40-10.00 Katrin Klebermass-Schrehof (Wiedeń, Austria) - PDF

aEEG w oddziale intensywnej terapii noworodka - dzisiaj i jutro (aEEG in the NICU - the present and future)

10.00-10.20 Mathias Hansen (Kopenhaga, Dania) - PDF

Badanie SafeboosC III: międzynarodowe randomizowane badanie kliniczne oceniające terapię z wykorzystaniem monitorowania utlenowania mózgowego u skrajnie niedojrzałych wcześniaków (SafeBoosC 3: a multinational randomised clinical trial assessing treatment guided by cerebral oxygenation monitoring in extremely preterm infants)

10.20-10.35 Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja VII (Session VII) – Problemy krążeniowe (Circulation)

Przewodniczący (Chair): Witold Błaż (Rzeszów), Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz)

10.35-10.55 Willem de Boode (Nijmegen, Holandia) - PDF

Echokardiografia neonatologiczna (NPE*) (Neonatologist Performed Echocardiography)

10.55-11.15 Yogen Singh (Cambridge, Wielka Brytania)

Diagnostyka i leczenie PDA (Assessment and management of PDA)

11.15-11.35 Willem de Boode (Nijmegen, Holandia) - PDF

Ocena i postępowanie we wstrząsie u noworodka (Assessment and management of neonatal shock)

11.35-11.55 Witold Błaż (UM, Rzeszów) - PDF

Leczenie nadciśnienia płucnego w oparciu o NPE (NPE guided PPHN management)

11.55-12.10 Dyskusja (Panel discussion)

 

Sesja VIII (Session VIII) – Varia (Varia)

Przewodniczący (Chair): Jerzy Szczapa (Poznań), Ryszard Lauterbach (Kraków)

12.10-12.30 Catalin Cirstoveanu (Bukareszt, Rumunia)

Jak "ucyfrowić" OITN z niewystraczającą ilością personelu w celu poprawy bezpieczeństwa opieki (How to digitalise an understaffed NICU for a safer unit)- Catalin Cirstoveanu (Bukareszt, Rumunia)

12.30-12.50 Ryszard Lauterbach (Kraków) - PDF

Czy chorioamnionitis zawsze oznacza zakażenie i co z tego wynika? (Is chorioamnionitis always indicative of infection?)

12.50-13.10 Tomasz Szczapa (Poznań)

Wyzwania w diagnostyce zakażeń noworodka (Challenges in the diagnosis of neonatal infections)

13.10-13.30 Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz)

Nieprawidłowa terapia żywieniowa a zakażenia - czy "refeeding syndrome" powinien interesować neonatologa? (Suboptimal feeding vs infections – should „refeeding syndrome” be of concern to neonatologist?)

13.30-13.50 Tomasz Szczapa (Poznań)

Postępowanie w zakażeniach wywołanych wirusem RS - grant edukacyjny Abbvie (Management of RSV infections - Abbvie educational grant)

13.50-14.10 Jerzy Szczapa (Poznań)

Kompleksowe żywienie niemowląt przedwcześnie urodzonych w szpitalu i po wypisie do domu (Hospital and postdischarge nutrition of the preterm infant)

14.10-14.25 Barbara Królak Olejnik (Wrocław)

Aktualne zalecenia dotyczące wzmacniania mleka kobiecego (Human milk fortification - current recommendations)

14.25-14.40 Dyskusja i podsumowanie (Discussion and wrap up)
14.40-15.50 Lunch

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wszystkich wykładów.

 

KURSY PRZEDKONFERENCYJNE I WARSZTATY PRAKTYCZNE

1. Przedkonferencyjny kurs echokardiografii NPE

CZWARTEK, 28 listopada 2019r. (Thursday 28th)

Echokardiografia wykonywana przez neonatologa - kurs zgodny z europejskimi zaleceniami NPE (Neonatologist Performed Echocardiography (NPE)) 

This short introductory course is aimed at neonatologists and neonatal trainees / fellows interested in enhancing their understanding in neonatal echocardiography – especially in basic echocardiography views and use of functional echocardiography in clinical practice in NICU. Lectures and mini hands-on sessions will be delivered in line with European NPE guidelines and recommendations.

Date: 28.11.2019 (Thursday) 8.30 - 17.00
Place: Department of Neonatology, Polna 33

Goals

  • To provide an introduction to Neonatologist Performed Echocardiography, both theoretically (lectures) and practically (hands-on)
  • To discuss the use of NPE for the assessment and management of several causes of neonatal haemodynamic failure

Programme

08.30-08.35        Welcome (Tomasz Szczapa)
08.35-09.00        Physics of Ultrasound and Artefact Recognition (Yogen Singh)
09.00-09.40        Routine Echocardiographic Views (Willem de Boode)
09.40-10.20        Assessment of PDA (Yogen Singh)
10.20-11.00        Assessment of PPHN (Willem de Boode)
11.00-11.30        Coffee Break
11.30-12:10        Assessment of Neonatal Shock (Willem de Boode)
12:10-12.50        Advanced Echocardiographic Technologies (Yogen Singh)
12.35-13.00        Panel Discussion (Faculty)
13.00-13.30        Lunch Break
13.30-15.00        Hands-on Sessions (Faculty)
15.00-15.15        Coffee Break
15.15-16.45        Hands-on Sessions (Faculty)
16.45-17.00        Summary and Close (Tomasz Szczapa)

The course will be conducted in English.

REGISTRATION: CLICK

2. Seminarium „Badania naukowe w neonatologii” - Seminar for young neonatal physician-scientists

Date: 28.11.2019, Hotel Novotel Centrum, Poznań

Program:

11.00 – 11.10 Znaczenie badań naukowych w neonatologii - Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
11.10 – 11.40 Taking a promising technology to the clinical care - Prof. Gorm Greisen (Rigshospitalet, Kopenhaga)

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.30 How to organize a large „pragmatic” clinical study in practice – Dr Mathias Hansen (Rigshospitalet, Kopenhaga)
12.30 – 13.00 Analiza statystyczna w badaniach klinicznych - Prof. dr hab. Jerzy Moczko (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.30 Publishing research papers - Prof. Gorm Greisen (Rigshospitalet, Kopenhaga)
14.30 – 15.00 How manuscripts are evaluated for publication - an Editor's perspective - Prof. Liisa Lehtonen (Turku University, Finlandia)
15.00 – 15.10 Podsumowanie seminarium - Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

Podczas seminarium nie zapewniamy tłumaczenia wykładów anglojęzycznych.

Program PDF do pobrania: program seminarium

Udział w seminarium jest bezpłatny. Dla uczestników zapewniamy bezpłatny nocleg w dniu 27.11.2019r. w Hotelu Novotel oraz wyżywienie  (przerwa kawowa i lunch).

Liczba miejsc ograniczona. Do udziału w seminarium zostaną zakwalifikowane osoby za podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego oraz dołączonego CV.

REJESTRACJA: KLIK

3. Warsztaty (Practical workshops)

PIĄTEK, 29 listopada 2019r. (Friday 29th)

  1. 11.15-12.00 Automatyczna regulacja FiO2 (Closed loop FiO2) – Maria Wilińska

2. 13.00-15.00 Zastosowanie aEEG w oddziale neonatologicznym (aEEG applications in the neonatal unit) – Katrin Klebermass-Schrehof, Judy Moore, Łukasz Karpiński PROGRAM

   

3. 16.00-17.00 Warsztaty HFNC-Optiflow (HFNC-Optiflow workshop) - Michelle Muir (F&P, Nowa Zelandia)

SOBOTA, 30 listopada 2019r. (Saturday 30th)

  1. 09.30-11.00 Nieinwazyjne wspomaganie oddychania - HFNC i CPAP (Non-invasive ventilatory support – HFNC and CPAP) - Ryszard Lauterbach, Jerzy Szczapa, Tomasz Szczapa PROGRAM

5. 11.15-12.00 Monitorowania utlenowania tkankowego – NIRS (Tissue oxygenation monitoring (NIRS)) – Tomasz Szczapa

6. 12.15-14.00 Resuscytacja (Resuscitation) – Tomasz Szczapa, Iwona Maruniak-Chudek, Jacek Witwicki, Zuzanna Owsiańska

 

Udział w warsztatach praktycznych jest darmowy. Liczba miejsc ograniczona.

4. Zebrania (Meetings)

PIĄTEK, 29 listopada 2019r. (Friday 29th)

  1. 12.00-12.45 Zebranie dyrektorów i instruktorów kursów ERC NLS
  2. 14.40-15.40 Rada programowa WOŚP