Sympozjum Neonatologiczne

Stany naglące w neonatologii 2021 – „Praktyczna Neonatologia“

26-27 listopada 2021

Program do pobrania: Program Sympozjum

 

Piątek 26.11.2021 (Friday 26th)

09.00 – 09.05 Otwarcie Sympozjum (Opening Ceremony) - Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

 

Sesja I (Session I) Sesja inauguracyjna - aktualne problemy epidemiologiczne (Current epidemiological problems)

Przewodniczący (Chair): Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań, Polska), Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

 

09.05 – 09.25 Ewa Helwich (Warszawa, Polska)

Wyzwania dotyczące zakażeń RSV w populacji noworodków i niemowląt w 2021r. - grant edukacyjny firmy AstraZeneca
(Challenges related to RSV infections in neonates and infants in 2021 - AstraZeneca educational grant)

09.25 – 09.45 Ryszard Lauterbach (Kraków, Polska)

COVID-19 u noworodka - czy zawsze łagodny przebieg?
(COVID-19 in the neonate – is it always a benign condition?)

09.45 – 10.05 Jacek Wysocki (Poznań, Polska)

COVID-19 u dzieci
(COVID-19 in children)

10.05 – 10.25 Dyskusja (Panel discussion)
10.25 – 10.35 Przerwa (Break)

 

Sesja II (Session II) – Wspomaganie oddychania I (Ventilatory support p.1)

Przewodniczący (Chair): Barbara Królak-Olejnik (Wrocław, Polska)

 

10.35 – 10.55 Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

Zastosowanie terapii wysokoprzepływowej poza ośrodkami III stopnia referencji w Polsce
(Application of high flow therapy in the Polish non-tertiary centers)

10.55 – 11.15 Kevin Ives (Oksford, Wielka Brytania)

Automatyczna regulacja stężenia tlenu podczas nieinwazyjnego wspomagania oddychania – doświadczenia z Oksfordu
(Closed loop oxygen control on non-invasive respiratory support - the Oxford experience)

11.15 – 11.35 Maria Wilińska (Warszawa, Polska)

Automatyczna kontrola suplementacji tlenu u noworodków  – doświadczenia z Warszawy
(Automated oxygen control in neonates - the Warsaw experience)

11.35 – 11.55 Charles Roehr (Oxford, Wielka Brytania)

Mniej inwazyjna podaż surfaktantu (LISA) podczas nieinwazyjnego wspomagania oddychania
(Less invasive surfactant administration (LISA) on non-invasive respiratory suport)

11.55 – 12.15 Dyskusja (Panel discussion)
12.15 – 12.30 Przerwa (Break)

 

Wirtualne warsztaty LISA (ESPR Virtual LISA Workshop):

Prowadzący (Presenters): Katrin Klebermass-Schrehof, Michael Wagner, Philipp Steinbauer (Wiedeń, Austria)

 

12.30 – 15.00
Panel ekspercki
(Expert panel): Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz), Paweł Krajewski (Warszawa), Barbara Królak-Olejnik (Wrocław), Witold Błaż (Rzeszów), Iwona Maruniak-Chudek (Katowice), Tomasz Szczapa (Poznań)

  • Wykład wprowadzający (Introductory lecture)
  • Pokaz LISA z laboratorium symulacji medycznych Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu oraz dyskusja ekspertów (Demonstration of LISA simulation scenario broadcasted live from the simulation lab at Medical University in Vienna and panel discussion)

UWAGA!
Uczestnicy otrzymają prezent po zakończeniu e-Sympozjum - dostęp do nagrań z warsztatów zrealizowanych w technologii VR (virtual reality) oraz okularów VR. Osoby zainteresowane otrzymaniem okularów prosimy o wypełnienie formularza z danymi do wysyłki: ZAKOŃCZYLIŚMY ZAPISY NA WYSYŁKĘ OKULARÓW
Liczba okularów jest ograniczona. Okulary będziemy wysyłać po e-Sympozjum.

15.00 – 15.15 Przerwa (Break)

 

 

Sesja III (Session III) Resuscytacja (Resuscitation)

Przewodniczący (Chair): Iwona Maruniak-Chudek (Katowice, Polska)

 

15.15 – 15.35 Bernard Barzilay (Tel-Awiw, Izrael)

Skala Apgar jako czynnik prognostyczny u wcześniaków z VLBW
(Apgar score as prognostic predictor of outcome in VLBW premature neonates)

15.35 – 15.55 Berndt Urlesberger (Graz, Austria)

Suplementacja tlenu podczas resuscytacji
(Supplemental oxygen during resuscitation)

15.55 – 16.15 Snorri Donaldsson (Sztokholm, Szwecja)

Optymalizacja wsparcia oddechowego wcześniaków na sali porodowej
(Optimizing respiratory support for preterm infants in the delivery room)

16.15 – 16.35 Dyskusja (Panel discussion)
16.35 – 17.05 Przerwa (Break)

 

 

Sesja IV (Session IV) – Wspomaganie oddychania II (Ventilatory support)   

Przewodniczący (Chair): Andrzej Piotrowski (Warszawa, Polska)

 

17.05 – 17.25 Thomas Drevhammar (Sztokholm, Szwecja)

Optymalizacja terapii CPAP w oddziale intensywnej terapii noworodka
(Optimizing CPAP treatment in the NICU)

17.25 – 17.45 Jennifer Beck (Toronto, Kanada)

Wentylacja NAVA: dziś i jutro
(NAVA: today and tomorrow)

17.45 – 18.05 Howard Stein (Toledo, USA)

NIV NAVA u noworodków
(NIV NAVA in neonates)

18.05 – 18.25 Tom Bachman (Lake Arrowhead, USA)

Automatyczna kontrola FiO2 – gadżet czy niezbędne narzędzie? Aktualizacja stanu wiedzy w 2021 roku
(Is Automated FiO2 control “nice or necessary”:  2021 update)

18.25 – 18.45 Olivier Danhaive (Brussels, Belgium)

Terapia surfaktantem w erze wentylacji nieinwazyjnej
(Surfactant therapy in the era of non-invasive ventilation)

18.45 – 19.05 Dyskusja (Panel discussion)

 

Sobota 27.11.2021 (Saturday 27th)

 

Sesja V (Session V) – Radiologia (Radiology)

Przewodniczący (Chair): Anna Ignyś-O’Byrne (Poznań, Polska)

 

09.30 – 09.50 Anna Ignyś-O’Byrne (Poznań, Polska)

Wyzwania w diagnostyce RTG u noworodka
(Challenges in conventional radiography of the neonate)

09.50 – 10.10 Piotr Kruczek (Kraków, Polska)

Ultrasonografia płuc noworodka - dziś i jutro
(Neonatal lung ultrasound – today and tomorrow)

10.10 – 10.30 Monika Bekiesińska-Figatowska (Warszawa, Polska)

Zastosowanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce obrazowej noworodka
(Magnetic resonance imaging in the newborn)

10.30 – 10.50 Katarzyna Jończyk-Potoczna (Poznań, Polska)

Wykorzystanie tomografii komputerowej w neonatologii
(Neonatal applications of computer tomography)

10.50 – 11.10 Renata Bokiniec (Warszawa, Polska)

Ultrasonografia jamy brzusznej noworodka
(Abdominal ultrasound in the neonate)

11.10 – 11.30 Sandra Horsch  (Berlin, Germany)

Rola ultrasonografii przezciemiączkowej noworodka
(The role of cerebral ultrasound)

11.30 – 11.50 Dyskusja (Panel discussion)
11.50 – 12.00 Przerwa (Break)

 

 

Sesja VI (Session VI) – Sesja hematologiczna (Hematology)

Przewodniczący (Chair): Witold Błaż (Rzeszów, Polska)

 

12.00 – 12.20 Suzanne Fustolo-Gunnink (Amsterdam, Holandia)

Przetaczanie preparatów płytek krwi u noworodka w oparciu o dowody naukowe
(Evidence based approach to platelet transfusions in the neonate)

12.20 – 12.40 Benigna Konatkowska (Poznań, Polska)

Leczenie niedokrwistości wcześniaków z wykorzystaniem żelaza i erytropoetyny (grant edukacyjny firmy Chiesi)
(Erythropoietin and iron supplementation in the treatment of anaemia in the premature infants - Chiesi educational grant)

12.40 – 13.00 Piotr Korbal (Bydgoszcz, Polska)

Przetaczanie koncentratu krwinek czerwonych w 2021 roku (grant edukacyjny firmy Chiesi)
(Neonatal red blood cell transfusions in 2021 - Chiesi educational grant)

13.00 – 13.20 Alexandra Scrivens (Oksford, Wielka Brytania)

Podejście do przetaczania preparatów krwiopochodnych w europejskich oddziałach neonatologicznych
(Approach to blood product transfusions in European neonatal units)

13.20 – 13.40 Dyskusja (Panel discussion)
13.40 – 13.50 Przerwa (Break)

 

 

Sesja VII (Session VII) Żywienie (Nutrition)

Przewodniczący (Chair): Jan Mazela (Poznań, Polska)

 

13.50 – 14.10 Mark Johnson (Southampton, Wielka Brytania)

Zaburzenia tolerancji pokarmu u wcześniaków
(Feeding intolerance in preterm infant)

14.10 – 14.30 Przemko Kwinta (Kraków, Polska)

Propozycja ścieżki żywienia niemowląt przedwcześnie urodzonych
(Feeding algorithm of the premature infants)

14.30 – 14.50 Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz, Polska)

Zaburzenie czynnościowe przewodu pokarmowego u noworodków i niemowląt
(Functional gastrointestinal disorders in infancy)

14.50 – 15.10 Dyskusja (Panel discussion)
15.10 – 15.20 Przerwa (Break)

 

 

Sesja VIII (Session VIII) – Monitorowanie (Monitoring)

Przewodniczący (Chair): Dariusz Gruszfeld (Warszawa, Polska)

 

15.20 – 15.40 Oliver Götz (Kempten, Niemcy)

Przezskórne monitorowanie prężności gazów oddechowych w OITN
(Transcutaneous monitoring in the NICU – should we add blood gas to our monitoring?)

15.40 – 16.00 Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)

Zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni w neonatologii – dziś i jutro
(Near infra-red spectroscopy application in the neonate - present and future)

16.00 – 16.20 Dyskusja (Panel discussion)
16.20 – 16.30 Przerwa (Break)

 

 

Sesja IX (Session IX) – Okulistyka (Ophthalmology)

Przewodniczący (Chair): Anna Gotz-Więckowska (Poznań, Polska)

 

16.30 – 16.50 Donny Suh (Los Angeles, USA)

Okulistyczne obrazowanie cyfrowe w ROP, wadach genetycznych oka oraz urazach głowy
(Digital eye imaging in the neonate for ROP, Genetic Eye Disorders and Abusive Head Trauma)

16.50 – 17.10 Anna Gotz-Więckowska (Poznań, Polska)

Kiedy retinopatia wcześniaków jest stanem naglącym
(When ROP is an emergency)

17.10 – 17.30 Marcin Stopa (Poznań, Polska)

Leczenie operacyjne ROP
(Surgical treatment of ROP)

17.30 – 17.50 Sylwia Chrobot (Kraków, Polska)

Wpływ wcześniactwa i ROP na optyczne parametry oka u dzieci w młodszym wieku szkolnym
(Long-term effects of premature birth and ROP on ocular parameters in early childhood)

17.50 – 18.05 Jurek Owsiak (WOŚP)

Wystąpienie Jurka Owsiaka

(Jurek Owsiak’s Speech)

18.05 – 18.25 Dyskusja (Panel discussion)
18.25 – 18.35 Zamknięcie Sympozjum (Closing ceremony)