Sympozjum Neonatologiczne

Stany naglące w neonatologii 2020 – „Praktyczna Neonatologia“

27-28 listopada 2020

Program do pobrania: Program Sympozjum

 

Piątek 27.11.2020 (Friday 27th)

09.00 – 09.05 Otwarcie Sympozjum (Opening Ceremony) - Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

 

Sesja I (Session I) – Wspomaganie oddechu (Respiratory support)

Przewodniczący (Chair): Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań), Tomasz Szczapa (Poznań)

 

09.05 – 09.25 Brett Manley (Melbourne, Australia)Nosowa terapia wysokoprzepływowa vs CPAP jako wsparcie oddechowe w oddziałach różnych stopni referencji (Nasal high-flow vs CPAP as early respiratory support in tertiary and non-tertiary centers)
09.25 – 09.40 Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)Terapia wysokoprzepływowa w Polsce - dane rejestru WOSP (High flow therapy in Poland - WOSP registry data)
09.40 – 10.00 Charles Roehr (Oxford, Wielka Brytania)Rola nosowej przerywanej wentylacji dodatnim ciśnieniem (The role of nasal intermittent positive pressure ventilation)
10.00 – 10.20 Gianluca Lista (Mediolan, Włochy)Optymalizacja wentylacji mechanicznej noworodka (Optimization of mechanical ventilation in the newborn)
10.20 – 10.40 Barbara Królak-Olejnik (Wrocław, Polska)Rola dawki surfaktantu w erze mniej inwazyjnej podaży surfaktantu - grant edukacyjny Chiesi  (The role of surfactant dosing in the era of less invasive administration - Chiesi educational grant)
10.40 – 11.00 Dyskusja (Panel discussion)
11.00 – 11.10 Przerwa (Break)

 

Sesja II (Session II) Gastroenterologia, żywienie i choroby metaboliczne (Gastroenterology, nutrition and inborn errors of metabolism)

Przewodniczący (Chair): Jarosław Walkowiak (Poznań), Dariusz Gruszfeld (Warszawa), Łukasz Kałużny (Poznań)

 

11.10 – 11.30 Mark Johnson (Southampton, Wielka Brytania)Optymalizacja wzrastania wcześniaków (Optimising growth in preterm infants)
11.30 – 11.50 Maria Wilińska (Warszawa, Polska)Właściwości żywieniowe i pozażywieniowe mleka kobiecego (Nutritional and non-nutritional properties of human milk)
11.50 – 12.10 Nicholas Embleton (Newcastle, Wielka Brytania)Żywienie pozajelitowe (Parenteral nutrition)
12.10 – 12.30 Jarosław Walkowiak (Poznań, Polska)Czy żywienie w mukowiscydozie wymaga zmian? (Should we reconsider nutrition in cystic fibrosis?)
12.30 – 12.50 Renata Bokiniec (Warszawa, Polska)Ultrasonografia w diagnostyce NEC (Ultrasound for the diagnosis of NEC)  
12.50 – 13.05 Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)Wpływ MFGM na odporność i rozwój noworodków (Influence of MFGM on neonatal immunity and development)
13.05 – 13.25 Łukasz Kałużny (Poznań, Polska)Hiperamonemia (Hyperammonemia)
13.25 – 13.45 Dyskusja (Panel discussion)
13.45 – 13.55 Przerwa (Break)

 

 

Sesja III (Session III) Resuscytacja (Resuscitation)

Przewodniczący (Chair): Iwona Maruniak-Chudek (Katowice), Tomasz Szczapa (Poznań)

 

13.55 – 14.15 Arjan te Pas (Leiden, Holandia)Wykorzystanie wiedzy dotyczącej fizjologii okresu adaptacji pourodzeniowej dla poprawy czynności resuscytacjnych u noworodka (Using the physiology of neonatal transition to inform and improve resuscitation at birth)
14.15 – 14.35 Snorri Donaldson (Sztokholm, Szwecja)Optymalizacja wsparcia oddechowego na sali porodowej (Optimization of respiratory support in the delivery room)
14.35 – 14.55 Arjan te Pas (Leiden, Holandia)Zaciskanie pępowiny: zaczekaj aż dziecko będzie gotowe (Cord clamping: wait until the baby is ready)
14.55 – 15.15 Danielle Trevisanuto (Padwa, Włochy)Zastosowanie masek krtaniowych w resuscytacji noworodka (Laryngeal mask airway for neonatal resuscitation)  
15.15 – 15.35 John Madar (Plymouth, Wielka Brytania)Resuscytacja noworodka w czasie pandemii COVID-19 (Neonatal resuscitation during COVID-19 pandemic)
15.35 – 15.55 Dyskusja (Panel discussion)
15.55 – 16.05 Przerwa (Break)

 

 

Sesja IV (Session IV) Zakażenia w neonatologii (Neonatal infections)

Przewodniczący (Chair): Ryszard Lauterbach (Kraków), Anna Mania (Poznań)

 

 

16.05 – 16.25 Richard Polin (Nowy Jork, USA)Zakażenia szpitalne w oddziale nowordkowym (Healthcare-associated infections in the neonatal unit)
16.25 – 16.45 Claus Klingenberg (Tromso, Norwegia)Noworodkowe rekomendacje i kontrowersje dotyczące COVID-19 w krajach o różnej wysokości dochodów (Neonatal COVID-19 guidelines and controversies in high-, middle- and low-income countries)
16.45 – 17.05 Lisa Saiman (Nowy Jork, USA)Zapobieganie i kontrola zakażeń COVID-19 u matek i noworodków w Nowym Jorku (Infection Prevention and Control for COVID-19 in Mother-Newborn Dyads in New York City)
17.05 – 17.25 Ryszard Lauterbach (Kraków, Polska)COVID-19 w okresie perinatalnym - wątpliwości po kilku miesiącach pandemii (COVID-19 in the perinatal period - doubts after a few months of pandemics)  
17.25 – 17.45 Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)Diagnostyka i postępowanie w zakażeniach RSV - grant edukacyjny Abbvie (Diagnosis and management of RSV infection - Abbvie educational grant)
17.45 – 18.05 Iwona Maruniak-Chudek (Katowice, Polska)Zakażenia grzybicze w neonatologii (Fungal infections in neonatology)
18.05 – 18.25 Dyskusja (Panel discussion)
18.25 – 18.45 Jurek Owsiak (WOŚP)Wystąpienie Jurka Owsiaka (Jurek Owsiak's Speech)

 

Sobota 28.11.2020 (Saturday 28th)

Sesja V (Session V) – Edukacja w neonatologii (The future of neonatal training in Europe)

Przewodniczący (Chair): Janusz Gadzinowski (Poznań), Ewa Helwich (Warszawa)

 

09.30 – 09.50 Charles Roehr (Oxford, Wielka Brytania)Europejska Szkoła Neonatologii (ESN) - nowa inicjatywa edukacyjna ESPR (European School of Neonatology - new ESPR educational initiative)
09.50 – 10.10 Max Vento (Valencia, Hiszpania)Europejskie wytyczne dotyczące specjalizacji w neonatologii - aktualizacja 2020 syllabusa EBN (European Requirements for Training in Neonatology - 2020 update of EBN Syllabus)
10.10 – 10.30 Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)Działania edukacyjne European Board of Neonatology (Educational activities of European Board of Neonatology)
10.30 – 10.45 Dyskusja (Panel discussion)
10.45 – 10.50 Przerwa (Break)

 

 

Sesja VI (Session VI) Monitorowanie z wykorzystaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) (Near-infrared monitoring (NIRS))

Przewodniczący (Chair): Iwona Maroszyńska (Łódź), Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz)

 

10.50 – 11.10 Adelina Pellicer (Madryt, Hiszpania)Zastosowanie NIRS w oddziale intensywnej terapii (NIRS applications in the NICU)
11.10 – 11.30 Gerhard Pichler (Graz, Austria)Ocena utlenowania mózgowego na sali porodowej (Assessment of the brain oxygenation in the delivery room)
11.30 – 11.50 Gorm Greisen (Kopenhaga, Dania)Ocena przydatności monitorowania utlenowania mózgowego NIRS w dużym badaniu klinicznym (Preparing for a large-scale test of the clinical utility of cerebral NIRS)
11.50 – 12.10 Mathias Lühr Hansen (Kopenhaga, Dania)Zaawansowanie badania SafeBoosC-III oceniającego korzyści i ryzyko związane z monitorowaniem mózgowego utlenowania NIRS (A status on the SafeBoosC-III trial, evaluating the benefits and harms of cerebral NIRS monitoring in extremely preterm infants)  
12.10 – 12.30 Marie Isabel Skov Rasmussen (Kopenhaga, Dania)Wyniki długoterminowe wcześniaków monitorowanych z wykorzystaniem NIRS - ocena follow-up w badaniu SafeBoosC-III (Long term outcomes of preterm infants: the two-year follow-up for the SafeBoosC-III trial)
12.30 – 12.45 Dyskusja (Panel discussion)
12.45 – 12.50 Przerwa (Break)

 

 

Sesja VII (Session VII) Poprawa opieki neonatologicznej  (Quality improvement)

Przewodniczący (Chair): Jerzy Szczapa (Poznań), Jacek Witwicki (Warszawa)

 

12.50 – 13.10 Janusz Gadzinowski (Poznań, Polska)Poprawa wyników opieki perinatalnej w Polsce na tle wydarzeń historycznych (Advances in the Polish perinatal care - a historical perspective)
13.10 – 13.30 Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań, Polska)Problemy w postępowaniu z noworodkiem na granicy przeżycia (Challenges in the management of neonates at the edge of viability)
13.30 – 13.50 Wojciech Walas (Opole, Polska)Zastosowanie monitorów bólu w neonatologii - doświadczenia własne (Experiences in utilization of pain monitors for neonates)
13.50 – 14.10 Piotr Kruczek (Kraków, Polska)Optymalizacja oceny ultrasonograficznej płuc (How can we optimize the lung ultrasound examination?)  
14.10 – 14.30 Jan Mazela (Poznań, Polska)Surfaktant w aerozolu - stan wiedzy w 2020 roku (Aerosolized surfactant - 2020 update)
14.30 – 14.50 Roksana Malak (Poznań, Polska)Interwencje osteopatyczne w neonatologii (Ostheopatic interventions in neonatology)
14.50 – 15.10 Tomasz Szczapa (Poznań, Polska)Biomarkery w diagnostyce zakażeń - we współpracy z Thermo Fisher Scientific (The role of biomarkers in the diagnosis of neonatal infections - supported by Thermo Fisher Scientific)
15.10 – 15.25 Dyskusja (Panel discussion)
15.25 – 15.30 Przerwa (Break)

 

 

Sesja VIII (Session VIII) Opieka skoncentrowana na rodzinie w czasach pandemii (Family centered care in the times of pandemic - EFCNI session)

Przewodniczący (Chair): Anna Stolaś (Poznań), Ewa Gulczyńska (Łódź)

 

15.30 – 15.50 Liz McKechnie (Leeds, Wielka Brytania)Opieka włączająca rodzinę - znaczenie rodziców jako głównych opiekunów w oddziale neonatologicznym (Family integrated care - the importance of families as primary carers)
15.50 – 16.10 Nils Bergman (Uppsala, Szwecja)Toksyczny stres związany z separacją matki i noworodka (Why zero separation - maternal-neonatal separation and toxic stress)
16.10 – 16.30 Silke Mader (Monachium, Niemcy)Znaczenie reprezentacji wcześniaków, chorych noworodków i ich rodzin na arenie międzynarodowej (The need of a global voice for preterm and sick newborns and their families)
16.30 – 16.50 Anna Axelin (Turku, Finlandia)Czy obecność rodziców i ich udział w opiece wiążą się z późniejszą depresją? Wyniki badania „International Closeness Survey” (Do parents' presence and participation associate with later parental depression - results from the International Closeness Survey)  
16.50 – 17.10 Linda Franck (San Francisco, USA)Międzynarodowe badanie dotyczące wpływu COVID-19 na opiekę neonatologiczną skoncentrowaną na rodzinie (International survey of the impact of COVID-19 on family-centered care for newborns)
17.10 – 17.30 Anna Stolaś (Poznań, Polska)Wypływ pandemii COVID-19 na bliskość rodziców i noworodków - obserwacje z Poznania (Influence of the COVID-19 pandemic on the parent-infant closeness - local experience from Poznan)
17.30 – 17.45 Dyskusja (Panel discussion)
17.45 – 17.50 Przerwa (Break)

 

 

Sesja IX (Session IX) Wrodzone przyczyny niewydolności oddechowej (Congenital causes of respiratory failure)

Przewodniczący (Chair): Justyna Karolak (Poznań), Paweł Stankiewicz (Houston), Robert Śmigiel (Wrocław)

 

17.50 – 18.10 Paweł Stankiewicz (Houston, USA)Genetyka letalnych zaburzeń rozwojowych płuc u noworodka (Pathogenetics of lethal lung developmental disorders in newborns)
18.10 – 18.30 Justyna Karolak (Poznań, Polska)Diagnostyka genetyczna w letalnych zaburzeniach rozwojowych płuc – wskazówki praktyczne (Practical guidelines for genetic testing in lethal lung developmental disorders in newborns)
18.30 – 18.50 Daryl Scott (Houston, USA)Patogeneza i postępowanie we wrodzonej przepuklinie przeponowej (Pathogenesis and management of congenital diaphragmatic hernia)
18.50 – 19.10 Debra Weese-Mayer (Chicago, USA)Zespół wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji: diagnostyka i leczenie (pomimo pandemii) (Congenital Central Hypoventilation Syndrome (CCHS): Diagnosis & Management (in spite of the pandemic))  
19.10 – 19.30 Lindsay Burrage (Houston, USA)Dysplazje układu szkieletowego jako rzadka przyczyna wrodzonej niewydolności oddechowej noworodka (Skeletal dysplasia as a rare cause of neonatal respiratory failure)
19.30 – 19.50 Robert Śmigiel (Wrocław, Polska)Wrodzone wady metabolizmu surfaktantu (Inborn errors of surfactant metabolism)
19.50 – 20.05 Dyskusja (Panel discussion)

 

Kursy przedkonferencyjne (Preconference courses)

 

PONIEDZIAŁEK, 23 listopada 2020 r. (Monday 23th)

1)  15.00 - 16.30  Leczenie niewydolności oddechowej noworodka (Management of neonatal respiratory failure) - Tomasz Szczapa (Poznan)

- Tryby wentylacji mechanicznej (Modes of mechanical ventilation)
- Wentylacja objętościowa (Volume targeted ventilation)
- Synchronizacja wentylacji (Synchronized ventilation)


Sponsor kursu:

 

 

WTOREK, 24 listopada 2020 r. (Tuesday 24th)

2)  17.00 - 18.30  Monitorowanie w oddziale intensywnej terapii noworodka (Monitoring in the neonatal intensive care unit)

- Aspekty kliniczne monitorowania w OITN (Clinical aspects of NICU monitoring) - Tomasz Szczapa
- Prezentacja firmy Nestle – Jolanta Chojnowska
- Aspekty techniczne przezskórnego monitorowania gazów oddechowych (Technical aspects of transcutaneous monitoring of respiratory gases) - Remigiusz Łuszkiewicz (Sentec)

 

Sponsorzy kursu:

 

 

ŚRODA, 25 listopada 2020 r. (Wednesday 25th)

3)  16.00 - 18.00  Pielęgnująca neuroprotekcyjna opieka od pierwszych minut życia (Nurturing neuro-care from first minutes of life)

- Przytulanie wcześniaków w sali porodowej – co, dlaczego i jak? (Delivery Room Cuddles for preterm babies: what, why, and how?) - Paul Clarke (Norfolk, UK)
- Opieka skoncentrowana na mózgu w OITN: globalny trend 21 wieku (Brain-Focused Care in the NICU: A global trend in the 21st century) - Kathi Randall (Moreno Valley, USA)

Uwaga: Kurs będzie prowadzony po angielsku.


Sponsor kursu:

 

 

 

 

CZWARTEK, 26 listopada 2020 r. (Thursday 26th)

4)  10.00 - 14.20  Seminarium „Badania naukowe w neonatologii”  (Seminar for young neonatal physician-scientists)

10.00 - 10.10 Introduction and welcome - Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

10.10 - 10.40 Strengths and weaknesses of randomized clinical trials – Prof. Janus Christian Jakobsen (Copenhagen Trial Unit, Centre for Clinical Intervention Research, Denmark)

10.40 - 11.10 Importance of metanalyses and their impact on clinical practice – Prof. Christian Gluud (Copenhagen Trial Unit, Centre for Clinical Intervention Research, Denmark)

11.10 - 11.40 Discussion

11.40 - 12.10 Organizing and managing a multinational, pragmatic, randomised clinical trial - Dr Mathias Hansen (Rigshospitalet, Denmark)

12.10 - 12.40 Preparation and evaluation of scientific manuscripts - Eleanor Molloy (Associate Editor-in-Chief, Pediatric Research journal; University of Dublin, Ireland)

12.40 - 13.10 Discussion

13.10 - 13.40 Statistical analyses in clinical trials - Prof. dr hab. Jerzy Moczko (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

13.40 - 14.10 Discussion

14.10 - 14.20 Summary and close - Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Uwaga: Kurs będzie prowadzony po angielsku.

ZAPISY NA KURS ODBYWAJĄ SIĘ W ZAKŁADCE: "BAD. NAUKOWE W NEONATOLOGII"


Sponsor seminarium: