Sympozjum Neonatologiczne

Termin Sympozjum:

27-28 listopada 2020r.

Otwarcie Sympozjum:

27 listopada 2020 r. o godz. 9.00

Biuro Sympozjum:

online

Miejsce obrad:

online

Organizator merytoryczny:
Katedra Neonatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Organizator logistyczny:
Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce

Punkty edukacyjne:
Uczestnicy otrzymają za udział w Sympozjum punkty edukacyjne!

Opłaty

1. OPŁATA ZA UDZIAŁ W OBRADACH*:
– 250 zł brutto od osoby

*Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność rejestracji oraz dokonanie wpłaty pieniędzy.

W ramach opłaty zjazdowej zapewniamy:

  • udział w obradach naukowych
  • udział w warsztatach praktycznych
  • obiady w dniach 27-28 listopada
  • materiały zjazdowe
  • certyfikat uczestnictwa

2. OPŁATA ZA UDZIAŁ W KOLACJI W DNIU 27.11.2020 r.
– 50 zł brutto 
od osoby

Kolacja z muzyką na żywo odbędzie się w Hotelu Novotel w godz. 20.00-23.00.

„Udział w kolacji jest dodatkowo płatny przez uczestników i nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE”.

Rezygnacja z udziału w Sympozjum bez poniesienia konsekwencji finansowych może nastąpić do dnia 30 października 2020 r. Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty zjazdowej, która zostanie wypłacona po zakończeniu Sympozjum.

 

Wpłaty proszę dokonywać na konto organizatora logistycznego:
Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

Nr konta: 41 1160 2202 0000 0000 6089 1331
Bank Millenium SA

CERTYFIKACJA: Sympozjum Neonatologiczne pomyślnie przeszło certyfikację zgodności ze standardami:
- EthicalMedTech (certyfikat)
- INFARMY (certyfikat do pobrania)

Publikacje

Informujemy, że przygotowujemy suplement Postępów Neonatologii poświęcony zagadnieniom stanów naglących w neonatologii. Do publikacji będą przyjmowane prace oryginalne i poglądowe po ocenie recenzentów. Prace należy przygotować według regulaminu "Postępów Neonatologii". Szczegóły na stronie internetowej: http://mavipuro.pl/czasopisma/postepyneonatologii/

Autorzy opublikowanych oprac otrzymują 5 punktów edukacyjnych.

Miejse sympozjum

Hotel Novotel, Pl. Andersa 1, 61-898 Poznań