Sympozjum Neonatologiczne

Stany naglące w neonatologii 2019 – „Praktyczna Neonatologia“

29-30 listopada 2019

 

WARSZTATY PRAKTYCZNE (PRACTICAL WORKSHOPS)

PIĄTEK, 29 listopada 2019r. (Friday 29th)

  1. 11.15-12.00 Automatyczna regulacja FiO2 (Closed loop FiO2) – Maria Wilińska
  2. 13.00-15.00 Zastosowanie aEEG w oddziale neonatologicznym (aEEG applications in the neonatal unit) – Katrin Klebermass-Schrehof, Judy Moore, Łukasz Karpiński PROGRAM
  3. 16.00-17.00 Warsztaty HFNC-Optiflow (HFNC-Optiflow workshop) - Michelle Muir (F&P, Nowa Zelandia)

 

SOBOTA, 30 listopada 2019r. (Saturday 30th)

  1. 09.30-11.00 Nieinwazyjne wspomaganie oddychania - HFNC i CPAP (Non-invasive ventilatory support – HFNC and CPAP) - Ryszard Lauterbach, Jerzy Szczapa, Tomasz Szczapa PROGRAM
  2. 11.15-12.00 Monitorowania utlenowania tkankowego – NIRS (Cerebral oxygenation monitoring (NIRS)) – Tomasz Szczapa
  3. 12.15-14.00 - Resuscytacja (Resuscitation) – Tomasz Szczapa, Iwona Maruniak-Chudek, Jacek Witwicki, Zuzanna Owsiańska

Udział w warsztatach praktycznych jest darmowy. Liczba miejsc ograniczona.