Sympozjum Neonatologiczne

Stany naglące w neonatologii 2019 – „Praktyczna Neonatologia“

29-30 listopada 2019

 

ZEBRANIA (MEETINGS)

PIĄTEK, 29 listopada 2019r. (Friday 29th)

  1. 12.00-12.45 Zebranie dyrektorów i instruktorów kursów ERC NLS
  2. 14.40-15.40 Rada programowa WOŚP